ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նոր տեխնոլոգիաներ ժամանակակից վիրաբուժական գինեկոլոգիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ։-ից կրկնողաբար, ք։ Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն՝ Կորյունի 2 փող) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 11․09-13․10 • Թիրախային լսարան՝ ատամնատեխնիկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 44 տեսական և 106 գործնական կրեդիտ։ • դասընթացավարներ Արման Կոստանյանին՝ ՇՄԶ 44 տեսական և 106 գործնական կրեդիտ, Վիլյամ Համզյանին՝ ՇՄԶ 44 տեսական և 10 6 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր