ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կմախքային հենարան – մինի իմպլանտները օրթոդոնտիայում»

2023թ-ից պարբերաբար, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Կմախքային հենարան – մինի իմպլանտները օրթոդոնտիայում» թեմայով դասընթացը, որի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010301085 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր