ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար առցանց՝ Զում հարթակում տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Հոգեմարմնական խանգարումներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Կարինե Թաթարյանին, Մարգարիտ Թադևոսյանին և Անի Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր