ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն՝ Մուրացան 114) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Քույրական գործ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 56 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Լիլիա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 56 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ, Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 19 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր