ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Սրտաբանության ամբիոն` «Սրտաբանության» ԳՀԻ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Բուժքրոջ դերը սրտաբանության ուրգենտ դեպքերում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 տեսական և 43 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Լուսինե Հազարապետյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 43 գործնական կրեդիտ, Սվետլանա Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր