ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սրտաբանական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց՝ «Զում» հարթակում, ՀՀ ԱՆ Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտի Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կողմից կանցկացվի «Սրտաբանական խնդիրներով պացիենտների բուժքույրական խնամք» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բուժքույրեր, ԱԱՊ թերապևտիկ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 13 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010 235310, 011 300088 հեռախոսահամարներով:

Ծրագիր