ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«SARS-Cov-2-ի մոլեկուլյար դիագնոստիկան ինֆեկցիայի վարակելիության բարձրացման և պաթոգենության իջեցման շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «SARS-Cov-2-ի մոլեկուլյար դիագնոստիկան ինֆեկցիայի վարակելիության բարձրացման և պաթոգենության իջեցման շրջանում» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր