ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)»

2023թ. (կրկնողաբար) Երևան քաղաքում կամ առցանց (Զում հարթակ) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կանցկացվի «Բուժքույրական գործի կազմակերպումը ստոմատոլոգիայում (մոդուլ 1, մոդուլ 2, մոդուլ 3)» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ստոմատոլոգիական կաբինետի բուժքույրեր։ Մոդուլ 1-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական կրեդիտ, մոդուլ 2-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մոդուլ 3-ի մասնակիցներին՝ ՇՄԶ 99 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել (033)00-32-01 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր