ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սիրտ-անոթային հիվանդությունների արդի հարցերը»

2023 թ-ից (պարբերաբար) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Սիրտ-անոթային հիվանդությունների արդի հարցերը» թեմայով 2- շաբաթյա դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, առողջապահության առաջնայն օղակի թերապևտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր