ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում՝ ընդհանուր Հիմունքները եվ մարտահրավերները․ կառավարելի մանկական վարակային Հիվանդություններ․ իմունիզացիան գործնականում․ կովիդ-19 եվ Պատվաստումները» թեմայով տասնօրյա դասընթացի

2022թ. մայիսից (կրկնողաբար), ք. Երևան, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ, «Վարդանանց» նորարարական բժշկական կենտրոն Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, իմունոլոգներ, իմունոկանխարգելման գործընթացի համակարգողներ, նեոնատոլոգներ

Ծրագիր