ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օրգանական, ներառյալ ախտանշային հոգեկան խանգարումներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Հոգեբուժության ամբիոն. Աճառյան փող. 1-ին փակուղի, 21 շենք) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Օրգանական, ներառյալ ախտանշային հոգեկան խանգարումներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 40 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Կարինե Թաթարյանին և Մարգարիտ Թադևոսյանին՝ ՇՄԶ 40 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր