ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

Ծրագիր