ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն՝ Մարգարյան փող. 6/2), առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 30.10-24.11 • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձուհիներ, բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 36 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Աննա Աղաջանյանին՝ ՇՄԶ 36 տեսական և 84 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր