ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ցավի և հոգեբանական գործոնների փոխկապվածությունը»

2023 թվականի սեպտեմբերի 23-ից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Ցավի և հոգեբանական գործոնների փոխկապվածությունը» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր