ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանում անհետաձգելի բժշկական օգնության բաժանմունքի զարգացմանն ուղղված վարպետության դասընթաց»

Հոկտեմբերի 9-10, 12-13, 2023թ, ք․ Գորիս (Գորիսի բժշկական կենտրոն), ք․Կապան (Կապանի բժշկական կենտրոն) Սանտե Արմենի ֆրանս-հայկական առողջապահական հիմնադրամ • Թիրախային լսարան՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ Գորիսում՝ 32, Կապանում՝ 20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ email: tifenn.boisseau@sfr.fr, whatsapp: +33 6 37 64 66 58

Ծրագիր