ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
<<Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում>> թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց

<<Քույրական գործը նեոնոտոլոգիայում>> թեմայով բուժքույրերի համար նախատեսված 5-շաբաթյա դասընթաց

Ծրագիր