ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աուրիկուլոթերապիա (աուրիկուլոակուպունկտուրա)» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ի հոկտեմբերի 1-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Վերկանգնողական և սպորտային բժշկության ամբիոն, («Աքսիոմեդ» վնասվածքաբանական վերականգնողական կլինիկա)) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 30.10-17.11. • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ռեֆլեքսաթերապևտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 29 տեսական և 29 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Գայանե Մաթևոսյանին՝ ՇՄԶ 29 տեսական և 29 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր