ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 20․11-22․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 93 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 27 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, Լիլյա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 66 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր