ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ. մարտի 28–ից մայիսի 13–ը (««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ գրասենյակ կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 97 տեսական և 22 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 043 007 107:

Ծրագիր