ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Շնչական թերապիան և թոքերի արհեստական շնչառությամբ պացիենտների խնամքը ԻԹԲ-ում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի՝ Տիտոգրադյան փ․ 14, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Շնչական թերապիան և թոքերի արհեստական շնչառությամբ պացիենտների խնամքը ԻԹԲ-ում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 17 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր