ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գլաուկոմայի վաղ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները»

Ապրիլի 03-14-ը Երևան քաղաքում, Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Գլաուկոմայի վաղ ախտորոշման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ակնաբույժներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր