ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Երևանում («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն) տեղի կունենա «Հայաստանի պերիօդոնտոլոգների ասոցացիա»-ի կողմից «Հայկական մուլտիդիսցիպլինար բժշկության ասոցացիա»-ի հետ համատեղ կազմակերպվող «Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի՝ մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր