ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կորտիկալ հենարանի (միկրոիմպլանտներ) օգտագործումը օրթոդոնտիայում» թեմայով դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Ստոմատոլոգիայի ամբիոն) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ ։ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Հայկ Սարգսյանին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ • դասընթացավար Հայկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ: • Կոնտակտ (091)340184

Ծրագիր