ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԼՈՌ բնագավառում աշխատող միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքները»

2023 թ. կրկնողաբար Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «ԼՈՌ բնագավառում աշխատող միջին բուժանձնակազմի աշխատանքի ընդհանուր սկզբունքները» թեմայով կատարելագործմաան դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր