ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Խոշորացման դերը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2022թ. հունիսի 27-29-ը (կրկնողաբար) Երևանում (առկա՝ «Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն և/կամ հիբրիդային) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Խոշորացման դերը ստոմատոլոգիայում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական 8 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Հարթուն-Քարամ Մարտիկին՝ ՇՄԶ 7 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր