ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սպառնացող հիվանդությունները բուժքույրերի պրակտիկայում»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում), «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից, Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի հետ համատեղ կանցկացվի «Սպառնացող հիվանդությունները բուժքույրերի պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր