ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առավել տարածված մանկական հիվանդությունների վարում ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ընտանեկան բժշկության ամբիոն կամ առցանց՝ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Առավել տարածված մանկական հիվանդությունների վարում ԱԱՊ օղակում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 22 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Մարինա Օհանյանին՝ ՇՄԶ 22 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար` (010) 583-101:

Ծրագիր