ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ոսկրամկանային համակարգի հիվանդությունների կանխարգելման եվ բուժման նորագույն մոտեցումները» թեմայով դասընթաց

2023թ․, սեպտեմբերի 20, 26, (կրկնողաբար), ք․ Երևան (Բաղրամյան 30, 24 տարածք) Օստեոպորոզի հայկական ասոցիացիա

Ծրագիր