ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինվազիվ եվ ինտերվենցիոն սրտաբանության վերապատրաստում (մաս 1, մաս 2, մաս 3)» թեմայով դասընթաց

• 2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Շենգավիթ» ԲԿ) • • ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ ՝ ինվազիվ և ինտերվենցիոն սրտաբաններ, սրտաբաններ։ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 106 տեսական և 71 գործնական կրեդիտ ․ • 2) մաս 1-ի մասնակիցներին` ՇՄԶ 43 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, • 3) մաս 2-ի մասնակիցներին` ՇՄԶ 28 տեսական և 23 գործնական կրեդիտ, • 4) մաս 3-ի մասնակիցներին` ՇՄԶ 35 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ, • դասընթացավարներ Տիգրան Աստվածատրյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական կրեդիտ, Աննա Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ, Վազգեն Քալանթարյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Սերգեյ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Արամ Նազարյանին՝ ՇՄԶ 34 տեսական և 38 գործնական կրեդիտ, Արա Գուլյանին՝ ՇՄԶ 3 • Կոնտակտ +374-10-23-53-10

Ծրագիր