ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ներքին հիվանդությունների (պուլմոնոլոգիա և նեֆրոլոգիա) ամբիոն, «Միքայելյան» համալսարանական հիվանդանոց) տեղի է ունենալու Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կազմակերպվող «Նեֆրոլոգիա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 50 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Արմինե Մինասյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Արմինե Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 34 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր