ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջ ապրելակերպի սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում («Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Առողջ ապրելակերպի սկզբունքներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 25 տեսական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներներ Սամվել հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 14 տեսական կրեդիտ, Լիանա Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 235 310:

Ծրագիր