ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կերամիկական ատամնապսակների էսթետիկ վերականգնման ֆունկցիոնալ եվ մորֆոլոգիական ասպեկտները» թեմայով տեսական սեմինար

Հունիսի 15, 2024թ., շարունակաբար, ք. Երևան («Աքադեմի բայ Ավանտա»՝ Հերացի 1/1) «Մայնդբրիջ» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ, ատամնատեխնիկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ մինչև 200 • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ․ մասնակից միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 6 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 091428304

Ծրագիր