ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Գլխացավեր»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Գլխացավեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ նյարդաբաններ, նյարդաակնաբույժներ, շտապ բուժօգնության բժիշկներ, ընտանեկան բժիշկներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 24 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր