ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Մանկաբուժության ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 36 տեսական և 83 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Կարինե Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, Մուրադ Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 41 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր