ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՔԿՃՄ (CBRN) Միջազգային առողջապահական կանոններ, կենսաանվտանգություն և կենսաապահովություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «ՔԿՃՄ (CBRN) Միջազգային առողջապահական կանոններ, կենսաանվտանգություն և կենսաապահովություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր