ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում»

2023 թվականի մայիսի 29-ից մինչև հունիսի 9-ը կրկնողաբար, Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կանցկացվի «Իմունականխարգելումը գործնականում, պատվաստումային գործընթացի գործնական վարում» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 19 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր