ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում»

2023թ-ի ապրիլի 17-21-ը (պարբերաբար) Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ «Զում» հարթակում) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Կարդիոմետաբոլիկ ռիսկի գնահատում և վարում ԱԱՊ պրակտիկայում» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր