ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կառավարում (Nurse Management)» թեմայով դասընթաց

2021թ. նոյեմբերի 29-ից 2022թ. հունվարի 15–ը («Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Բուժքույրական գործի կառավարում (Nurse Management)» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, կշնորհվի ՇՄԶ 128 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր