ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բժշկական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ հոգեբաններ, կլինիկական հոգեբաններ, ավագ բուժաշխատողներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 36 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր