ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

Սկսած 2022 թվականից (պարբերաբար), Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի կողմից կազմակերպվում է «Իմունականխարգելումը գործնականում» թեմայով կատարելագործման 2-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր