ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կլինիկական լաբորատորիաների հիմնական վիճակագրությունը և որակի հսկումը» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Կլինիկական լաբորատորիաների հիմնական վիճակագրությունը և որակի հսկումը» թեմայով դասընթացի ծրագիր

Ծրագիր