ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքի առանձնահատկությունները ստոմատոլագիայում» թեմայով 5-շաբաթյա դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ) ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Ստոմատոլոգիայի ամբիոն • Գրություն՝ 06․11-08․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-30հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 44 տեսական և 56 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Լուսինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Տաթևիկ Առաքելյանին՝ ՇՄԶ 20 գործնական կրեդիտ, Անահիտ Մկրտչյանին՝ ՇՄԶ 16 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Մարինա Դանիելյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Գևորգյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 235310

Ծրագիր