ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ. ախտածագումը, կլինիկական առանձնահատկությունների, ախտորոշման և բուժման ֆունդամենտալ հարցեր» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

«Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ. ախտածագումը, կլինիկական առանձնահատկությունների, ախտորոշման և բուժման ֆունդամենտալ հարցեր» թեմայով կոնֆերանսի ծրագիր

Ծրագիր