ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընտանիքակենտրոն նեոնատալ խնամք» թեմայով երկօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս-սեպտեմբեր, 2018թ.)

Հունիս-սեպտեմբեր 2018թ., ՀՀ մարզեր Նեոնատալ բժշկության հայկական ասոցիացիա

Ծրագիր