ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երեխաների հոգեկան առողջության առավել տարածված խնդիրների վարման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով եռօրյա դասընթացի ծրագիրը (հունիս-օգոստոս, 2018թ.)

Հունիս - օգոստոս 2018թ․, ք․ Երևան և Հայաստանի Հանրապետության մարզեր։ Վորլդ Վիժն Հայաստան

Ծրագիր