ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ժամանակակից կլինիկական կենսաքիմիա» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ հիմնադրամի Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոն, «Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտ՝ Էզրաս Հասրաթյան փող․, 9 շենք, «Ցիտո-Լաբ» ՍՊԸ՝ Հր․Ներսիսյան 14/1) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 16․10-01․12 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-լաբորանտներ, լաբորատոր մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 68 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Անահիտ Պետրոսյանին՝ ՇՄԶ 56 տեսական և 36 գործնական կրեդիտ, Զարուհի Գևորգյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր