ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կլոստրիդիալ վարակ, որպես ներհիվանդանոցային հիմնական վարակ և առողջապահական խնդիր»

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ, սույն թվականի փետրվարի 3-ից medu.am կայքում հասանելի է «Կլոստրիդիալ վարակ, որպես ներհիվանդանոցային հիմնական վարակ և առողջապահական խնդիր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարան՝ առողջապահության կազմակերպիչներ, անեսթեզիոլոգներ և ինտենսիվ թերապևտներ, համաճարակաբաններ, վարակաբաններ, ընդհանուր վիրաբույժներ, մանկաբույժներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր