ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անհետաձգելի բժշկության արդի հարցեր» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ Աբովյան 58) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 16․10-17․11 • Թիրախային լսարան՝ անեսթեզիոլոգներ և ինտենսիվ թերապևտներ, շտապ և անհետաձգելի բժշկության մասնագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 91 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Իրինա Մալխասյանին՝ ՇՄԶ 53 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, Հայկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 36 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Հրանտ Կալենտերյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր