ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղատնային գործունեության արդի հարցեր» Թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ դեղագործության կառավարման ամբիոն կամ առցանց «Զում» հարթակ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 11․09-29․09 • Թիրախային լսարան՝ դեղագործներ, դեղագետներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10-30 հոգի • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 48 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ. մասնակից միջին բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 60 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ։ • դասընթացավարներ Մարգարիտա Բեգլարյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Իրինա Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Մարթա Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Անահիտ Սևիկյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Վարդանյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Ռուզաննա Հանիսյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Մարտիրոսյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Անուշ Բարսեղյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Անահիտ Ամիրխանյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Նազարյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ և Անահիտ Մայիլյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր