ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օպտիկայի կիրառումը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում․ վինիրների հղկում» թեմայով դասընթաց

Փետրվարի 26-28, 2024թ., (շարունակաբար) ք. Երևան («Մեդիտրինա» ՈՒԿ) և/կամ առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ առկա 20-25 հոգի, առցանց՝ մինչև 50 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (033)00-32-01

Ծրագիր